کارگریاب
کارگریاب

کارگریاب برای یک انقلاب الکترونیکی بزرگ در صنعت ساختمان سازی متولد شده است.

خدمت الکترونیکی نوین، ویژه کارفرمایان، شهروندان و کارگران..

آیا بهتر نیست زمانی که کارگران در آفتاب منتظر کار می مانند، کنار فرزندان خود باشند و ما برایشان کار پیدا کنیم و سپس با امید به سمت کار خود بروند، ضمن اینکه فرزندان از نعمت خانواده دیگر محروم نخواهند بود. شهرمان نیز آراسته تر خواهد بود. سر گذر کارگران در راستای حفظ عرت و احترام هرچه بیشتر کارگر حذف خواهد شد و خیابان های شهر آراسته تر از قبل خواهد بود. بطور کلی رسالت سامانه کارگریاب در اهداف زیر خلاصه می شود:

  • امکان درخواست آنلاین کارگر
  • ارجاع آنلاین کار به کارگران
  • سیستم امتیازدهی کارگران
  • اصالت سنجی دقیق کارگر
  • خدمات رفاهی کارگران
  • تیم های مجرب